Faculty of Social Sciences | Faculty of Social Sciences

Faculty of Social Sciences

Symbol: 
7000

Dean

Deputy Dean

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy i Rozwoju

Zastępca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Filozofii

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Socjologii

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni