Institute of Education | Faculty of Social Sciences

Institute of Education

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 42 05
Phone/fax: +48 58 523 42 58
Symbol: 
7300

Director

Deputy Head

Zastępca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni